(+84) 899810810

Lập trình KID - Trẻ em có nên sớm học lập trình?

Bồi dưỡng tư duy logic là một kỹ năng sẽ đi theo con bạn suốt đời, và chúng tôi tin rằng mọi trẻ đều có thể hưởng lợi từ việc rèn luyện kỹ năng tư duy thông qua học lập trình. Chương trình cơ bản của chúng tôi được thiết kế cho lứa tuổi 7 trở lên, và các học sinh lớn tuổi (từ 9 tuổi trở lên) sẽ học về các khái niệm nâng cao. Sau đó để trở thành các lập trình viên chuyên nghiệp hoặc sử dụng lập trình cho công việc của mình học viên sẽ được chuyển tiếp sang chương trình Đào tạo Lập trình viên để đào sâu với các môn Python, Java, .Net, C++, PHP…

Từ năm 2020, Nguyên Phát cung cấp khóa học Lập trình KID như sau:

Khóa học làm chủ máy tính cơ bản

Mục tiêu của khóa học là cung cấp kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản cho người học, bao gồm:

  • Các thành phần cấu tạo cơ bản của máy tính
  • Cài đặt, phân quyền, sử dụng phần mềm
  • Kỹ năng gõ máy tính 10 ngón
  • Một số kỹ năng làm việc với máy tính khác

Khóa học trở thành công dân số

Khóa học trang bị cho người học những kiến thức, công cụ và kỹ năng để trở thành một công dân điện tử đích thực.

Khóa học tin học văn phòng cơ bản

Khóa học được biên soạn nhắm cung cấp cho người học những kỹ năng làm việc cơ bản với các nội dung:

  • Biết cách soạn thảo một văn bản
  • Biết dùng Powerpoint để tạo các bài báo cáo và thuyết trình
  • Trình bày bảng tính dữ liệu.
  • Nền tảng cho khóa học tin học nâng cao.

Khóa học tin học văn phòng nâng cao

Là khóa học kế thừa tiếp theo của Khóa tin học văn phòng cơ bản với mục tiêu nâng cao và đi sâu hơn những nội dung chuyên môn tin học văn phòng nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nâng cao khi làm việc với những công cụ tin học văn phòng.

Khóa học thiết kế website đầu tiên

Khóa học cung cấp cho người học góc nhìn đầu tiên về website và các bước thiết kế lên 1 website chuyên nghiệp, từ đó người học có nền tảng để phát triển tiếp các kỹ năng nâng cao trong những khóa học lập trình với website sau này.

Khóa học lập trình website cơ bản

Khóa lập trình website cơ bản bước đầu tiên giúp người học tập trung vào Lập trình và thiết kế giao diện cho website dựa trên ý tưởng có sẵn với những ngôn ngữ cơ bản bao gồm: HTML, CSS, Javascript,...

Khóa học lập trình website nâng cao

Lập Trình Web là công việc của một Web Developer ( lập trình viên website) phụ trách nhận dữ liệu từ Web Designer – người thiết kế web để các bạn xây dựng lên một trang web hoàn chỉnh có tương tác với cơ sở dữ liệu và tương tác với người dùng. Khóa học sẽ cung cấp cho người học thêm những ngôn ngữ lập trình mới nhắm thao tác với mức cao hơn website đã tạo hướng đến tương tác với người dùng và CSDL cơ bản

LIÊN HỆ NGAY