(+84) 899810810
Thủ tục xét tuyển

Để đăng ký xét tuyển, học viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn:

Cách mạng công nghiệp 4.0: Học CNTT ở đâu?

Trước ngưỡng cửa của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành nghề nào sẽ là tâm điểm của làn sóng thay đổi bộ mặt của cả thế giới?

LIÊN HỆ NGAY